Erabiltzaileek emandako datu guztiak kasu bakoitzean adierazitako xedeetarako baino ez dira erabiliko, eta horiek hirugarren batzuei ere ez dizkiete emango. Hori guztia, Datuak Babesteko Lege Organikoak ezartzen duen izaera pertsonaleko datuak babesteko printzipioekin bat etorriz (abenduaren 13ko 15/1999 Legea).

Erabiltzaileek horiek Datuak Babesteko indarreko Lege Organikoak (abenduaren 13ko 15/1999 Legea) ematen dizkieten eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta horien aurka egiteko eskubidea erabil dezakete bere datuen gainean. Berau, aldez aurretik identifikatuta, telefono, posta, fax edo posta elektroniko bidez eskatu behar dute.